www.reikitidningen.se

Forskning - Utveckling - Framtid

Är Reiki en religion

Text: Sofie

Reiki betraktas som en universell livsenergi som finns i levande ting. Kineserna kallar det chi. Japaner kallar det ki och hinduer kallar det prana. En stor komponent är den ”gudomliga energin”(även fast en del benämner det med annat) som påstås vara läkande, ge balans och som konsekvens av det ge välbefinnande. Syftet med den vetenskapliga studien var att avgöra om Reiki har religiösa inslag. Om det är religiösa inslag närvarande i det helande arbetet som utförs och om utövarens andlighet och tro. Slutsatsen var att Reiki är inte en religion eftersom det finns ingen trosbekännelse, etiska regler eller dogm (religiös sanning). Det är andligt baserat eftersom anhängarna använder sig ofta av bedjande avsikter innan de börjar behandling och alla Reikiutövare har en tro på en energikälla [1].

Tycker jag att Reiki är en religion? Nej, tycker jag eftersom oavsett religion/trosövertygelser går det att integrera in Reiki i ditt liv.

Den vetenskapliga artikeln skriver också att det finns ingen trosbekännelse, etiska regler eller dogm. Det vill säga att man är fri att skapa sina egna livsfilosofier. Det finns dock fem levnadsprinciper (Gakkai), vars syfte är att skapa balans i kropp, själ och i livet. Vilket i sin tur som konsekvens skapar välbefinnande. Eftersom de fem levnadsprinciperna består av påståenden blir det egna filosofiska tolkningar som kan variera från Reikiutövare till Reikiutövare hur man uppnår dessa påståenden. Det är ytterligare ett skäl varför Reiki inte kan ses som en religion.

Den bedjande avsikten före behandling kan också variera Reikiterapeuter emellan och är något som inte går att säga att det har religiöst inslag. Något som är genomgående för Reiki är att det finns en tro att det finns en energikälla/kosmiskt flöde, vilket inte är en religion. De brukar också påpekas att man behöver inte tro på Reiki för att ge Reiki. Det fungerar ändå.
Personligen tycker jag att det är det som är det vackra med Reiki att det är formbart att skapa sin egen livsfilosofi. Det är starkt och är något som man ska värna om i Reiki att var människa ska få ha rätten att forma Reiki utefter sig själv. Inget är rätt och inget är fel. Ett tolerant sätt att se på livet. Världen skulle behöva mer av det toleranta seendet ;).

1.Leonard, T., (2014): The universal life force energy of Reiki- an analytical study of Reiki. Analytical study of Reiki practitioners and their spirituality, Bulletin Fukuoka University of Education, part 1, pp 63-8

©Reikitidningen.se

 

22 apr 2019