Vi ställer omänskliga krav på våra läkare

Det är en fråga som många ställer sig. I Sverige så botar vi inte något utan hjälper till att göra det friska starkare och få tillbaka kraft under perioder i livet när vi prövas extra mycket. Som tex vid en cancerdiagnos.

Jag har besökt sjukhus i England där man arbetar med att ge bla Reiki till cancersjuka patienter. Längst upp på toppen av sjukhuset i Skottland fanns ett center för komplementära terapier.

De som fått en cancerdiagnos kunde gå från kemo-terapin till centret för att få alternativa behandlingar. Detta för att stödja och förstärka det som är friskt och starkt.  Man ger inte Reiki för att kroppen ska få styrka att läka utan för att få en djup avslappning för i den djupa avslappningen får de en time out och många av de måbra hormoner vi har i kroppen aktiveras. I England finns forskning som visar effekterna av Reiki samt massage. I Sverige finns en blind tro att massage förvärrar då det istället finns forskning som visar på de gynnsamma effekterna av att ge vanliga massage.

I England handlar det om volontärverksamhet där mycket välutbildade utvalda människor arbetar med Reiki på bla cancersjuka. På sjukhuset är alla utbildade sjuksköterskor men på centren som ligger i anslutning till sjukhuset där är det väl utvalda volontärer som arbetar.

Jag besökte i mars 2019 både centren och sjukhuset för att under några dagar delta och se hur de arbetade. Detta för att kunna släppa alla illusioner och felaktig information om Reiki på sjukhus i bland annat England.

I stort sett kan man säga att Reiki på sjukhus har en själavårdande effekt och inget annat.

En behandling ger en fristad för ett ögonblick i allt som kan pågå när man drabbas av sjukdom som är allvarlig. Det som var fantastiskt i England var att även familjerna hade möjligheten att få själavårdande behandlingar.

En läkare följer vetenskap och forskning. Tack och lov säger jag för jag skulle verkligen inte vilja gå till en läkare som pratar med "andar" eller lägger tarotkort. Läkare är otroligt duktiga och specialister på den fysiska kroppens funktioner. Det är inte själavård!

Därför ställer vi ibland omänskliga krav på våra läkare och människor glömmer lätt att de är specialiserade på våra fysiska kroppar. Medans Reiki och alternativa terapier är själavårdande.

Kombinationen med läkarnas specialistkunskap på kroppen och de själavårdande i Reiki är vad som får människor att återhämta sig efter sjukdom i England.

Den japanska Reikin är botande i sina metod men så praktiseras den inte i väst, inte ännu. I väst används en västerländsk Reiki och ve och fasa även new age Reiki. Det finns många som lever i illusionen om att new age Reiki kan hjälpa till att läka och bota. Det är helt fel, det är kunskapen om sammanhang, kunskapen om kosmos flöde, fältet den genomsyrande energin som skapar läkande. Det är därför läkare kan samarbeta så bra med själavårdare. Tillsammans utgör de en helhet.

Vi behöver inga symboler för att hela det räcker med att vi förstår hur Reiki arbetar så sker helandet bortomför våra åsikter, tankar, känslor. Reiki har ingen färg Reiki är flöde

Jag älskar änglar och har sett dem i hela mitt liv, men i Reiki behöver vi inga änglar för att få tillgång till den själavårdande delen av livet, vi behöver bara starta Reikiflödet.

Så är den Reiki jag arbetar med

Den här vackra utsikten hade jag från sjukhusets tak där människor kunde bli klippta, få Reiki, massage och andra terapier, de kunde läsa en bok, se en film eller lyssna på något. Allt för att slippa vara på avdelningen under kemo-terapin. Här arbetade sjuksköterskor som var specialutbildade.

 

På cancersupport centret kunde man sitta här en stund innan man väntade på behandling. Här behandlades både de sjuka och familjerna, terapeuterna som arbetade här var noga utvalda för sin uppgift.

 

På Maggis volontärcenter kunde man lära sig knyta sjal runt huvudet (när håret lossnar) där fanns yoga-klasser, gemenskap och fika. För den som vill prata med någon. Det är verkligen inte som i Sverige där den som har cancer får gå till psykolog och sedan sitta själv hemma. Här fanns gemenskap och ingen behövde vara själv.

#reikipåsjukhus #reiki #klassiskjapanskreiki #reikihealing #reikikurser #japanskreiki

18 Feb 2020

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)