www.reikitidningen.se

Forskning - Utveckling - Framtid

Forskning

Reikiartiklar

För att forskning ska vara användbar får den inte vara mer än 10 år gammal. Anledningen är att man ska kunna gå tillbaka i forskningen och intervjua båder personer som varit med och se hur forskningen gått till väga i alla moment. För att forskning i Sverige ska ha ett värde ska det vara godkänt av etiksprövningsnämnden vilket vi är relativt säkra på att ingen forskning hittills i Sverige fått. Nya regler trädde i kraft 2004.  Det gör i princip all forskning om Reiki i Sverige värdelös och oanvändbar. När människor är inblandade som det är i Reiki är det extremt viktigt att detta görs på rätt sätt både med etik och i relation till personuppgiftslagen. 

Det är en av anledningarna som vi startade ett pilotprojekt i blodtryck. Vår ambition är att med godkännande av etiska nämnden och med samarbetspartners forsätta att i framtiden vara delaktiga i "riktigt" forskning om Reiki istället för rapporter och projekt som i grunden är värdelösa då de inte innehåller alla de vetenskapliga kvalifikationer som krävs för att bli accepterad av svenska lagar och beprövad vetenskap.

Vår rekommendation när du ser forskning som hänvisar till Reiki att ha detta i tanke.

Då kommer du också att förstå seriositeten i det så kallade forskningsmaterialet.

******************

Vi har deltagit i ett forskningsprojekt om Reiki och blodtryck som presenteras i nästa nummer av Reikitidningen i september 2013. Pilotprojektet med blodtryck kan du läsa som pdffil nedan,

 

Här kan du hämta blodtryckstudien

 

ALLA våra digitala Reikitidningar innehåller forksningsartiklar 

 

Det finns mycket forskning och pilotstudier om Reiki i världen och Reiki praktiseras regelbundet på sjukhus i flertalet världsdelar och är godkänt som behandlingsmetod av WHO. Där Reiki praktiseras på sjukhus är det med legitmerad personal eller via volontär-grupper / frivilliggrupper. Ofta handlar det om eftervård och rehabilitering.

Vår ambition är att presentera detta i den digitala tidningen. Hur Reiki praktiseras i Sverige och andra delar av världen.

"Det finns mycket att arbeta med i Sverige för att kvalitetsäkra Reiki för intergrering i sjuk och hälsovården. Idag är de flesta utbildningar i Reiki anpassade för fritidsutövaren av Reiki. Därav billiga kurser och korta utbildningar utan uppföljning. Reiki kan praktiseras på olika sätt, på fritiden, som friskvård eller via sjukvård med legitimerad personal samt inom omvårdnaden.  ( studier från främst USA) Därför är vi långt ifrån där ännu att Reiki är en naturlig del av vår gemensamma hälsa.  Genom Reikitidningen hoppas vi stödja den positiva utvecklingen av Reiki. Vi hoppas också att sjukvården och den sociala omsorgen ska inse fördelarna med Reiki som komplement för människan"

Finns du inom hälso eller sjuvården är du välkommen att kontakta oss för gemensam planläggning att genomföra forsknings- eller pilotstudier på Reiki i Sverige.

 


(Lämna tom)