Högre uppvaknande® Dimensionell ljus-utbildning för högre uppvaknande fysisk utbildning

 

Läs mer på hemsidan

 

 • Umeå februari 25-26
 • Fagersta 19-20 Augusti,
 • Malmö 2-3 september,

En utbildning i 4 steg för att leva i ljus och flöde. Behandlingar, ceremonier och föreläsningar. Varje steg kostar 3500 kr.

Inga chakran, inga strukturer, inga mönster, ingen sanning, inga dimensioner,  du lär dig leva i fullständigt ljus i alla delar av ditt liv.

Det är en mångdimensionelll fördjupning och en kombination av inre och yttre resa där vi fokuserar på högre dimensioner och ljusvärldarna. För att gå den här utbildningen behöver du vara psykisk frisk och en stor lust att lära dig mer om dig själv och andra.  Inga förkunskaper krävs men var redo att släppa taget om begräsningar du bär.

Det här är en modern resa till självkännedom och insikt om det egna varandet. Du får tekniker och metoder för att dagligen själv kunna vara i ett flöde av ljus och verktyg när du på olika sätt prövas. Du skapar mer och mer ljus och flöde hos dig själv och i ditt liv genom den här utbildningen. Du kan efter avslutad utbildning använda metoderna för att hjälpa medmänniskor till högre kunskap bortomför alla dimensioner och astrala världar. Bort från begränsande tankemönster och fladdrande tankar med trosystem. Du får lära dig metoder att använda i ditt eget liv för Högre uppvaknande® och genom metoderna även hjälpa människor att nå dit.

Är du redo att bli den du i sanningen är?  En högre andlig varelse av ljus som upplever en fysisk värld med ditt medvetande.

För att gå vidare inom varje steg måste du ha godkänt i det föregående. Varje steg kostar 3500 kr

Steg 1 Umeå  25-26 februari 2023 

Pris 3500 kr

 • Rötterna till ljuskursen från 1991 till nu
 • Healingmetod för Själs-läkning på andra
 • Egna ljusceremonier frigöra själ och ande
 • Vad är kosmiskt flöde ( jorden, själen, anden, ljuset)
 • Kroppens biologiska process, själens biologiska process och medvetandets biologiska process
 • 144 dimensioner lär dig mer om de astrala världarnas förhållningssätt
 • In och utåtgående rörelser i din och andras utvecklingsprocesser, bygga upp, bryta ned, bygga upp
 • Resa dimensionellt olika astrala civilisationer vad är syftet
 • Mörker och ljus var du hittar balansen
 • Släppa begränsningar och gå in i flödet
 • Hur vi berör våra egna liv, förflutet och framtid samt andra
 • Skillnad på huvudet och hjärtats kunskap
 • Befrielse från bindningar vad innebär det
 • Att vara i flöde
 • Lagen om attraktion och skillnad på hur du manifesterar
 • Hur vi psykiskt traumatiseras och hur vi med själs-läkning kan återhämta den inre kunskapen
 • Ta emot ögonljushealing
 • Ljus-ritualer för steg 1

Vi berör själen genom:

 • Våra sinne
 • Vårt tal
 • Vårt språk
 • Vårt sätt att lyssna
 • Vårt kroppsspråk
 • Hur vi berör
 • Vad vi tänker på
 • Hur vi bemöter
 • Med våra händer, vår närvaro och vår medvetenhet

Detta grunden att förstå när du vill uppnå flöde i ditt och andras liv. Det är därför genomgående i alla 4 stegen att på ett djupare plan förstå hur du berörs i ditt liv och hur du kan beröra andra. Därför behöver du aldrig fokusera på karma, rätt och fel, så och skörd utan kan fokusera på flöde när du lär dig metoderna. Du skapar en djupare dialog med ditt sanna jag och börjar mer och mer kommunicera från  hjärtat. Alla 4 gångerna är detta huvudtemat vi utgår ifrån

Steg 2 Umeå 27-28 maj 2023 

Pris 3500 kr

 • Kabbala, Shamballa, Japansk Shintoism, Hedendom, Buddhism, Hinduism vägen och rötterna till upplysning och ljus som förenar olika filosofier och religioner.
 • Checkpoint och livsväg
 • Hur du speglar din värld i den yttre
 • Arbeta med själs-läkning på distans
 • Ljus-meditationer och själs-läkning
 • Läsa i det egna fältet frigöra bindningar
 • Transformera känslor och tankar till flöde och ljus
 • Ljus-ritualer / Ceremonier för steg 2

Steg 3 Umeå 9-10 september 2023 

Pris 3500 kr

 • Läsa tidslinjer hos andra och dig själv
 • Vad är skuggarbete
 • Vandra i ljusvärldar och manifestera ljus
 • Kristallina strukturen
 • Ljus-aktivering av ( jorden, själen, anden, ljuset) på andra
 • Fysisk ljushealing på andra
 • Ljus-ritualer / ceremonier för steg 3

Steg 4 Umeå december 16-17 

Pris 3500 kr

 • Hur du arbetar hand i hand med ljusvarelser och bjuder in dem
 • Göra fysiska ljusceremonier på dig och andra
 • Utföra ögonljus-healing med ljusvarelser
 • Hur du skapar rum för ritualer

Här är 2 exempel på hur du kommer att få lära dig att arbeta och vägleda andra till Exempel 1 & Exempel 2  Du får  också lära dig att läsa tidslinjer  detta är bara exempel på några av de metoder vi arbetar med

Efter avslutad utbildning kan du själv utföra:

 • Ljusritualer för att skapa ljus och högre vibrationer
 • Hålla ljus-ceremonier
 • Manifestera kosmiskt ljus i rummet
 • Arbeta tillsammans med ljusvarelser
 • Ge själs-läkande healingbehandlingar ( en speciell teknik) för att frigöra begräsningar, karma, förflutna blockeringar, oro, smärta,  låga vibrationer, mm hos människor.
 • Göra fysisk ljus-healing ( från 10 dimensionen )
 • Läsa tidslinjer och hjälpa människor läka

Du får diplom efter avslutad utbildning som om du gjort hem-övningarna mellan varje kurstillfälle.

18 Jan 2023

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)