www.reikitidningen.se

Forskning - Utveckling - Framtid

MediReiki®

MediReiki® förbundet är startat mer information kommer under hösten www.medireiki.se


Vår vision är att kvalitetssäkra  och standardisera Reiki.  MediReiki® är en mjuk beröringsmetod från Japan som funnits i Sverige sedan början av 80-talet.

MediReiki® är en komplementär metod för att reducera stress och livsstilsrelaterade problem för människan i samhället. 

Vi ser att det finns ett behov av att få större trovärdighet i samhället om Reiki där kompetensen vilar på en vetenskaplig grund. En översikt i befintlig forskningslitteratursstudie (Johansson Annergren, 2019) talar för att det finns positiva effekter av en den klassiska Reikin ( Hammare, 2011) grundad av Mikao Usui i början av 1900-talet.

MediReiki® är en avskalad metod där vi endast ger Reiki utifrån den klassiska Japanska Reikin där vi använder oss av vetenskapligt beprövade metoder i Reiki, professionella samtal, förlusthantering och mindfulness. Vi breddar på så vis den klassiska Japanska Reikin med ett förhållningssätt att möta människor i det moderna samhället. Det är MediReiki®.

På så sätt har MediReiki® utövaren en kompetens och förhållningsätt som vilar på vetenskaplig grund samt använder metoder utifrån vetenskaplig forskning.

Under steg 1,2 och 3 i Reiki  har utövaren redan en grundutbildning för att använda Reiki och utbilda i Reiki.

I många sammanhang behöver Reikiutövaren  kunna möta människor i sorg och förluster. Man kan ha sorg för mycket som exempelvis missade tillfällen i livet, förlorade drömmar, arbetet du inte fick, relationen som tog slut, hunden som dog, sjukdomar som begränsar dig och dödsfall. Förlusthantering och sorg är en viktig faktor att förstå och veta hur man ska bemöta på bästa sätt. MediReiki® lär ut en samtalsmetodik (Rökenes& Hanssen, 2014; Hougaard, 2013) som ger dig verktyg för att på ett professionellt sätt kunna möta människor med en empatisk värdegrund.

Vi anser att MediReiki® utövare ska utstråla lugn, stabilitet, värme, medmänsklighet och någon man litar på. Därför innehåller utbildningen ett väl genomarbetat program i professionella samtal, mindfullness och för medveten närvaro ( Schenström, 2018)  tillsammans med Reiki.

MediReiki® förbundet har ambitionen att vidareutveckla MediReiki® inom flera områden i samhället. Tex äldrevård och omsorg, skolan, omvårdnad, omvårdnad av anhöriga till svårt sjuka, friskvård, hälsa och rehabilitering.

 


Referenser

Hammare, Solkarina. (2011). Reiki naturligt helande och mjuk beröring. Umeå: Cityprint

Hougaard, Bent. (2013). Praktisk vägledning i kommunikation. Stockholm: Repro 8 AB

Johansson Annergren, Sofie. (2019). Reiki, omvårdnad och forskning. Sundsvall: Accidet tryckeri

Rökenes, OH & Hanssen, PH. (2014) Bära eller brista kommunikation och relationer i arbetet med människor. Malmö: Prepress team media Sweden AB

Schenström, Ola. (2018). Mindfulness i vardagen: vägar till medveten närvaro. Stockholm: Månpocket

 

Solkarina // Hemsida

Solkarina Sinnligkunskap

Andlig podd Solkarina Sinnligkunskap

Youtube Solkarina

Reikipodden youtube

Instagram

Facebooksida

Reikibloggen

Kurser och utbildningar

2 jul 2019