Mettameditation:

Buddhismen har en meditation som är så viktig och lärorik. Du kan alltid bli fri och vara fri i ditt liv. Du kan välja den tanken och känslan om du vill bli en fri människa då ska du praktisera Metta-meditation.

För dig som lider eller lever i ett lidande kan denna meditation med tiden förändra ditt liv.

Livet är orättvist men du behöver inte leva i det utan kan göra dig fri.

Hur sann kan du vara mot dig själv?

Jag finns på sociala medier här

 

 

Solkarinas hemsida

Reikiskolan

Instagram

Facebook

Youtube

17 Jan 2020