Olika Reikistilar

Usui Shiki Ryoho är den Reikistil som Takat tog till väst. Hon tog 10 000 dollar för Reikilärarkursen vilket gjorde att få lärare examinerades. Reiki blev så småningom billigare och då började Reiki att spridas i världen. Takata tillhörde Reiki association som fortfarande arbetar efter Hawayo Takatas Reikistil. Takata använder sig av 4 symboler och initierar fysiskt enligt tradition. Den utökades senare med ytterligare 2 symboler när den spreds och blev billigare. Sofie och Solkarina är initierade i Takata linjen.

Reikinetwork är en gren av Takata Reikin och spreds i Sverige på 90-talet genom en svensk kvinna Lena Johansson som lärt sig Reiki i Australien av en av Takatas mastrar.

En tysk bosatt i Japan kom i slutet på 90-talet med de Japanska teknikerna såsom Reiju och kotodama. Här kom också de Japanska teknikerna till väst. Till de Japanska teknikerna kom helt nya metoder förutom positionerna.

Jikiden Reiki är en Japansk Reiki som spreds direkt från Japan och lärs ut av en Japan. De har många hemliga ritualer och ger ingen insyn i den Reiki de använder. Takatas Reikilärare Hayashi konstruerade denna metod i Japan då han tillsatte positionerna i Reiki.

Vi använder oss av Usui Shiki Ryoho som är den ursprunliga Reikin i väst och den Japanska Reikin från öst.

***********

Detta är de klassiska Reikimetoderna från Japan som används i väst. Sedan finns det en uppsjö av avarter som kallar sig Reiki men som inte är knutna till de Japanska Traditionerna. De är framtagna av medium och healers som önskar göra sig ett eget namn i Reikitraditionerna. Dessa metoder har inget med den ursprungliga Reikin att göra. Vi har också sett att de använder symboler som inte hör till Reiki. Kotodama har man plockat bort och använder sig istället av tex chant som är ett sätt att sjunga nya påhittade symboler. Avarterna i Reiki blandar in änglar, mästare, rökelse och new age metoder vilket inte hör till den ursprunliga Reikienergin som Takata tog till väst

Läs mer på Reikiskolan.se om utvecklingen i Sverige och världen

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)