Föreningslagen

Umeå 2019-07-21 till styrelsen i Förenade Reikiförbundet i Sverige

När ingen vågar säga något så får jag göra det

Jag har varit med i förenade Reikiförbundet i Sverige sedan början på året 2019. Men vet fortfarande ingenting om hur ni tänker er framtiden eller hur ni vill göra med Reikin. Inte heller vet jag vad ni gjort i förbundet de senaste 10 åren sen jag avgick som ordförande. Därför lämnar jag nu Reikiförbundet med omedelbar verkan och KRÄVER och förväntar mig att ni gör en återbetalning på 650 kr då jag känner mig lurad på mitt medlemskap.

Jag avråder alla som vill gå med i en förening att gå med i förenade Reikiförbundet i Sverige då de inte håller vad de lovar, ändrar regler från dag till dag och i gruppen på facebook råder en hierarki och mobbing där styrelsen endast gillar varandra.

JAG VILL FORTFARANDE HA TILLBAKA MIN MEDLEMSAVGIFT FÖR 2019 på 650 kr.

 

Anledningen är följande då jag kräver tillbaka min medlemsavgift.

 

 • Ni lämnar inte ut verksamhetsberättelser och därför saknar jag information om vad förbundet gjort de senaste 7 åren. Det handlar om ca 700 000 oredovisade kr vilket inte är förenligt med föreningslagen.
 • Ingen Reikitidning trots att det stod att det skulle ingå finns trots att det skulle ingå vid medlemskap.
 • Vid förfrågan om vilka motioner som inkommit fick jag inget svar . Är detta verkligen en välskött förening?
 • Saknar information efter årsmötet då man bara delat medarbetar i styrelsen och deras erfarenheter. Inte något om själva verksamheten inte heller om de arbetsgrupper som finns. Bör inte alla medlemmar få en möjlighet att delta i arbetsgrupperna? Detta verkar hemlighållas från medlemmarna.
 • Vid förfrågan till både ordförande och valberedning vilka poster som var lediga till årsmötet fick jag ingen information man hemlighöll det vilket innebar att en demokratisk ordning inte kunde hållas. Detsamma gäller att det finns arbetsgrupper som kom till min kännedom i sommar.
 • Vissa i styrelsen verkar utnyttja sin maktposition för att höja eller sänka inlägg som görs i facebook-gruppen. Vilket innebär att de i stort sett bara gillar de inlägg som de själva tjänar på.
 • Styrelsen främjar inte alla reikiformer att synas utan visar en tydlig rangordning
 • Brist på kompetens om Reikin historia i världen och Sverige då man i styrelsen fabricerar och hittar på fakta som sedan sprids som en sanning via hemsidan bla.
 • När jag lägger upp Reikikurser på Reikiförbundets hemsida så tar man bort dem med hänvisning till följande text " Vi har tagit bort kursen från hemsidan. Du kan lägga tillbaka den igen om du formulerar om dig till ett med kärleksfullt sätt i samklang med den livsenergi du vill föra ut. För jag tror inte att du vill smutsa ner Reikienergin." Där Reikiförbundets styrelse avser att bestämma vilka metoder som får finnas på hemsidan och inte, vad som är Reiki och inte osv.
 • Okunniga angående distanskurser. Giese har lagt ut sina distanskurser och då frågar jag Anne om man får göra det. Hon svarar nej. När jag sedan frågar henne så ber hon om att få återkomma och säger sedan dagen efter att det är ok nu. Det verkar som man planerar regler från dag till dag och vem som frågar.
 • Styrelsen har inte en tillåtande ton för facebook gruppen. Med tanke på att det är 1400 medlemmar men ingen skriver det är ett tydligt tecken på hiearki. Men det är inte så konstigt eftersom Reikiförbundet inget gör när någon utsätts för mobbing och använder underminerande toner och hetsar mot människori sin facebook.
 • Det verkar också finnas en dålig tolerans i Reikiförbundet då de som inte använder sig av Holi fire blir utagerade. Jag har talat med flertalet Reikimasters och elever som står bakom mig i den erfarenheten
 • På hemsidan skriver man på ett sätt som om man arbetar med Reiki för att göra den tillgänglig för vård och omsorg. Men faktum och uteblivna verksamhetsberättelser säger motsatsen.
 • Den dokumentationsblankett vi själva använder inom klassisk Japansk Reiki är godkänd inom forskningsvärlden. Trots det så tillåter ni ändå att man på årsmötet helt förkastar den. Enligt WAS standard och Likerts är den fullt hållbar och används i forskningsrapporter ute i världen.
 • Dålig kompetens om Reiki i Europa och världen.
 • När vi förstod att Reikiförbundet inte har någon tidning vilket ni klargjorde i er facebookgrupp så startade jag tillsammans med en god vän en egen. Då motarbetade ni en svensk Reikitidning. Istället för att glädjas med oss och hjälpa till att sprida den och köpa den så valde Reikiförbundet att kritisera den. Är det förenligt med att vilja samordna och sprida Reiki?
 • Vad gäller mässor så är man bara med på 2 mässor i mellanSverige. Vi som bor i Norrland prioriteras inte och blir på så sätt uteslutna. Är det verkligen ett seriöst sätt att sprida Reiki på?
 • Eftersom jag tillsammans med en god vän skrivit 5 Reikiböcker så kan man tycka att ni skulle var intresserade att berätta om dem. Men det verkar bara finnas intresse att dela det som kommer från den amerikanska Reikin och utesluta resten.
 • Jag är utbildad master i angelic Reiki och det har ingenting med Usui Reikin att göra. Ändå tillåts den att ha en stor plats bland annat på hemsidan. Människor som vill lära sig Reiki förstår inte skillnaden. Utan tror att Reiki är änglar. Jag har försökt få information om hur ni tänker i styrelsen kring detta och lika gäller holi fire där man uppgraderar Reikienergin. Hur kan man uppgradera Reiki? Reikiförbundet verkar ha en stark intention att fortsätta att sprida new age Reiki och inte den traditionella Reiki

När jag gick med i förbundet trodde jag att det fanns en Reikiförening som ville något för Reiki i framtiden. Eftesom vi har varumärkesskyddat MediReiki® insåg vi ganska snart att den evidensbaserade Reikin finns inte hos er. Därför bestämde vi oss för att starta en ny förening. Vi trodde att vi skulle kunna samarbeta. Men som jag beskrivit i punkterna så verkar det inte vara möjlighet i dagsläget eftersom vi arbetar evidensbaserat med Reiki och ni använder er av änglar, shamballa, Merkaba, Heliga flammor osv. Det finns ingen forskning på det.

Jag vill därför ha mina pengar tillbaka eftersom Reikiförbundet inte kunde stå upp för det man skrivit i stadagarna. 650 kr.

Vänligen Solkarina

GÅ INTE MED I FÖRENADE REIKIFÖRBUNDET I SVERIGE DET AVRÅDER JAG STARKT IFRÅN VÄLJ ISTÄLLET FÖRENINGAR I REIKI SOM INTE HAR HIERARKIER OCH ÄR TOPPSTYRT. Alla människor har en gräns där man måste sätta ned foten och säga STOPP då mobbing och skitsnack måste ta slut.

 

På facebook är det 1400 medlemmar i gruppen MEN endast 200 är betalande medlemmar. Det innebär att 1200 människor inte får yttra sig i gruppen eftersom de inte är betalande medlemmar.


Jag rekommenderar istället att man går med i MediReiki förbundet då får du en evidensbaserad Reiki

14 Oct 2019

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)