Reiki en diciplin för personlig utveckling

För mig är Reiki utan tvekan en andlig diciplin och det är därför man också bör lära ut den med stor insikt. Precis som yoga har sina övningar har även Reiki det för att du som elev ska få den bästa utvecklingen.

Reiki har varit en muntlig tradition sedan den kom till väst. Hur du arbetar med Reiki och förmågan att använda Reiki har gått från elev till lärare. Det är en av anledningarna till att du måste ha samtal med läraren för att få ta del av Reiki-traditionen. Du lär inte genom att få material hemskickat och sedan lär dig själv. Det är inte lärandet i Reiki. Energiöverföringarna och vägledningen från läraren är en viktig ingrediens i Reiki

Historien följer med varje lärare som har sin egen väg till Reiki från Usui till dem själva. Den berättar jag personligen när jag har utbildningar. Jag tycker mig märka att de elever jag lär Reiki får del av traditionen och historien genom mina initieringar som jag ger dem. Den linjebärande traditionen tror jag är en viktig faktor för att eleverna upplever ett starkt flöde av Reiki.

På energinivå får man då en stor kunskap med sig i den linjebärande energin.

Aktiveringarna av Reikienergi är en del av traditionen och hemliga. Den som inte ska aktiveras i Reiki behöver inte veta hur de går till eller andra detaljer kring aktiveringen. Den är inget annat än en mycket stark Reikiinitiering som läraren gör. Om man har en stark Reiki själv som lärare och fått en bra utbildning så kommer man själv att göra kraftfulla aktiveringer. Jag har tydligt sett genom åren att så är fallet. Många som kommer till mig och lär om då de haft lärare som inte kunnat förmedla insikt till dem om Reiki. Har genom mina aktiveringar och undervisningen fått ett bättre och starkare flöde. Så det är ett faktum.

Symbolerna i Reiki är mantran eller chants som används i de Asiatiska kulturerna för att förstärka vibrationer och healingflödet. Hur de ska användas och insikt om dem får du genom utbildningen i steg 2 och 3.

Hela metoden att lära ut Reiki med den linjebärande tradtionen gör att eleverna får stor insikt om balansen mellan kropp, själ och ande. Som är viktigt för att de ska få en personlig utveckling och högre självkännedom.

 

Text Solkarina:

14 Apr 2019

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)