Reiki mellan 1990-1995

Under dessa år var Reiki väldigt ovanligt. Det hölls föreläsningar men det var ren tur om man kom i kontakt med Reiki. På den tiden drog vi ned persiernnerna när vi skulle ge Reiki för att ingen skulle se vad man gjorde. Vi la ofta upp oss på vanliga köksbord på den här tiden. Det kostade 6000-10000 tusen för en bra massagebänk.

Vi pratade inga chakran på den här tiden. Det var händerna på och ge Reiki och händerna av att sluta ge Reiki. Vi tyckte det var magiskt och kunde inte förstå det. Några Reikiböcker fanns inte att köpa. Min Reikimaster hade under den här tiden översatt en Reikibok till svenska och det var Paula Horans bok, Kraft genom Reiki. Jag fick den av min lärare på engelska då.

Vi ville veta mer vi ville förstå. Symbolerna var hemliga vi fick inte visa dem för någon. Det kostade 10000 dollar att bli Reikilärare på den här tiden. De enda som utbildade i Sverige då var Aliansens Reikimasters som kom från Takata. 

En förståelse för beröringen, Reikienergin fanns inte på den här tiden. Våra händer blev varma men vi vågade inte använda dem hur som helst som vi gör idag med Reikin. Inte fanns det positioner heller som idag då vi rekommenderas använda positionerna. Det som var genomträngande under 1990-1995 var Reikiprinciperna. De har alltid varit en stor del av Reiki.

Terapeuterna som jobbade på den här tiden och erbjöd Reiki var få. Hade du tur fanns någon där du fanns.

Att jag lärde mig Reiki så tidigt beror på att Wanja Twan hade vävkurser i Riddarhyttan och besökte Sverige. Hon lärde Reiki till min master redan 1984 då hon besökte Sverige. Det är den gren som idag kallas Aliansen och är väldigt utbredd i världen. I Sverige kom vi i kontakt med Reiki tack vare att Wanja hade svenskt ursprung. Reikiträffar var inte vanliga men de lärare som fanns i närheten kunde ha det ibland. Känslorna kring helbrägdagörelse var stor och frikyrkorna starka även i mellanSverige. 

Ingen förstod heller på den här tiden vad alla sensationer vi upplevde med Reiki betydde. Vi som jobbade med Reiki lärde oss genom att ge mycket Reiki och lära oss genom erfarenhet

Rekin kändes som något stort och magiskt då kunskapen om Ki energi inte fanns.

Solkarina Reikilärare 

 

 

 Hemsida

Solkarina Sinnligkunskap

Reikitidningen

Andlig podd Solkarina Sinnligkunskap

Youtube Solkarina

Instagram

Facebooksida

Kurser och utbildningar

 

21 Jul 2019

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)