Reikiforskning

 

Det finns en hel del forskning på den klassiska japanska Reikin runt om i världen

 

1.Human Hemoglobin Levels and Reiki Healing: a Physiologic Perspective

Journal of Holistic Nursing, 7(1), pp. 47-54 (1989).

Wendy Wetzel

Reiki hade en mätbar positivt resultat på psykologisk effekt. Dock fick vissa högre blodvärden medans andra fick lägre blodvärden.

2.The Efficacy of Reiki Hands on Healing: Improvements in Adrenal, Spleen and Nervous Function as Quantified by Electro-Dermal Screening.

Alternative Therapies Magazine, 3(4), p.89 (1997).

Betty Hartwell och Barbara Brewitt.

Mätningar visade förbättringar med 7.8-8.3 %. Samtliga klienter vittnade om ökad avslappning, minskad smärta och ökad rörlighet efter Reikibehandlingar.

3.Pain, Anxiety and Depression in Chronically ill Patients with Reiki Healing.

Subtle Energies and Energy Medicine Journal, 9(1)(1998).

Linda J. Dressen och Sangeeta Singg.

Reiki har gett tydliga resultat att vara effektivt mot oro, smärta och depression.

4.Using Reiki to Manage Pain: a Preliminary Report

Cancer Prev. Control, 1(2) pp.108-113 (1997).

Cross Cancer Institute, Edmonton, USA.

Tydligt resultat att smärta minskade (p<0,0001) efter en Reikibehandling.

5. Experience of a Reiki Session.

Alternative Therapies in Health and Medicine, pp. 48-53 (2002).

J. Engebretson och D.W. Wardell

Reiki upplevdes  positivt av mottagare och det var individuella postiva upplevelser.

6. Energy Healing a complementary treatment for orthopedic and other conditions.

Orthopaedic Nursing 24(4), pp 259-269 (2005).

DiNucci, E.M.

En rewiew-artikel (insamling av tidigare forskningserfarenheter gjorda på Reiki). Artikeln visade positiva resultat för sårläkning, Aids, smärtreducering, minskning av oro, förbättrad artros, utveckling av muskler och hudbildning.

7.The  art of Reiki and its uses in general practice.

Practice nursing 20(1). pp 11-14 (2009).

Bourne, L.

Förklarar hur Reiki fungerarar och hur det kan vara användbart som komplementär metod i vård.

8. Reiki is better than placebo and has broad potential as a complementary health therapy.

Complementary & Alternative Medicine vol. 22(4). pp 1051-1057 (2017).

McManus, D.E. Phd

En rewiew-artikel som drar slutsatsen att Reiki är bättre än placebo. Reiki har potential för ett brett användande för att åstadkomma hälsa och användas som eftervård efter operationer.

9. Effect of Reiki therapy on pain and anxiety in adults: An indepth literature rewiew of Randomized trials with effect size calculations.

Pain Manag Nursing, 15(4), pp 897-908 (2014).

Thrane, S. och Cohen, S.M.

En rewiew-artikel som säger att det finns bevis att Reiki är bra mot smärta och ängslan.

10. Effects of distant Reiki on pain, anxiety and fatigue in oncology patients in Turkey: A pilot study.

Asian Pac  J Cancer Prev, 16(12), pp 4859-4862 (2015)

Melike, D., Gulbeyaz, C. och Ayhan, K.

En pilotstudie som har resulterat i indikationer att Reiki har minskat smärta, ängslan och utmattning hos cancerpatienter.

 

11. Effects of Reiki on pain and anxiety in the elderly diagnosed with dementia: A series of case reports.

Alternative therapies Jul/Aug, Vol.15. no 4 (2009).

Meland, B.

I den här forskningstudien minskades stress, oro och smärta hos äldre med demens med hjälp av Reiki.

12. Biological correlates of Reiki Touch healing.

Journal of Advanced Nursing, 33(4), pp 439-445 (2001).

Wardell, D.W.

Biologiska värden mättes före och efter Reikibehandling. Oro och systoliska blodtrycket minskade och salivary iga (förbättrar immförsvaret) ökade. Hudtemperaturen ökade vid Reikibehandling. Slutsats var att Reiki påverkar både biologiskt och fysiologiskt tack vare avslappning.

13. Self-Efficacy for Coping with Cancer Enhances the Effect of Reiki Treatments During the Pre-Surgery Phase of Breast Cancer Patients.

Anticancer Research 37: pp 3657-3665 (2017).

Chirico, A., D'Aiuto, G., Penon, A., Mallia, L., De Laurentiis, M., Lucidi, F., Botti, G. and Giordano, A.

Reiki gav lättnad och hjälpte bröstcancerpatienter att hantera tiden före operation.

 

14. Reiki for Mind, Body and Spirit Support of Cancer Patients.

ADVANCES Fall vol 22(2) (2007).

Miles, P.

Slutsats är att Reiki hjälper klienter snabbt att må bättre genom att förbättra oro och andra övergående symptom som smärta, utmattning, illamående, sömnlöshet och att vara fokuserad.

 

15. The effect of Reiki on blood hypertension.

Acta Paul Enferm 27(5): pp 479-484 (2014).

Salles, L.F., Vannucci, L., Salles, A. and  Silva M.J.

Reiki har en positiv och minskning av onormalt högt blodtryck, vilket föreslår  att Reiki kan reglera hypertoni.

16. The use of self-Reiki for stress reduction and relaxation.

J Integr Med 13(5): 336-340 (2015).

Bukowski, E.L.

Studien visar att hypotesen att Reiki har en lugnande effekt, vilket har åstadkommits genom egenbehandling av Reiki.

17. A Phase II Trial of Reiki for the Management of Pain in Advanced Cancer Patients.

Faculty of Nursing and International Institute for Qualitative Methodology University of Alberta (2003).

Olson, K., Hanson, J. and Michaud, M.

Reiki förbättrade smärta något för cancer patienter. Dock förminskade inte förbrukningen av smärtstillande.

 

18. Reiki for Hospice Patients and Their Caregivers: An in-depth Qualitative Study of Experiences and Effects on Symptoms.

General Hospital Medford, MA Gowri Anandarajah (2017).

Conner, K.

Tillit spelade roll för hur man upplevde Reiki. Temperatur- och tinglande förändringar upplevdes. Vissa sjukdomssymptom lättade. Slutsats var att Reiki gav positivt resultat för Hospice-patienter.

19. Effects of Reiki on Post-cesarean Delivery Pain, Anxiety and Hemodynamic Parameters: A Randomized, Controlled Clinical trial.

Pain Management Nursing Vol 16, No 3, pp 388-399, (2015).

Midilli, T.S.

Reikibehandling minskade smärtintensiteten, ångest, lugnare andning och behovet av smärtstillande. Det påverkade dock inte blodtrycket. Reiki rekommenderas som smärtreducerande och ångestdämpande metod vid kejsarsnitt.

 

20. Working with survivors of torture in Sarajevo with Reiki

Complementary Therapies in Nursing & Midwifery (2001) 7,pp 4-7.

Kennedy, P.

Traumatiserade tortyroffer i Sarajevo fick Reiki. Det blev en positiv effekt och de upplevde att de fick ett större välmående.

 

21. The Clinical effectiveness of cognitive behaviour therapy and an alternative medicine approach in reducing symptoms of depression in adolescents.

School of Psychology, The University of Sydney (2016)

Charkhandeh, M., Talib, M.A. and Hunt, C. J.

CBT och Reiki användes på tonåringar. Båda  var framgångsrika men i det här fallet gav CBT bättre resultat.

12 Dec 2019

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)