Reikiprinciperna

 

På Japanska

 

Kyo dake wa
Ikaru na
Shinpai suna
Kansha shite
Gyo o hageme
Hito ni shinsetsu ni

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)