Reikis påverkan på stress och sömn


Text: Sofie


En nioårig flicka med en omfattande historia med sjukdomar som stroke, kramper och typ-1 diabetes utvärderades under sex veckor i avseende av avslappning och förebyggande av nya anfall efter flera Reikibehandlingar. Sekundärt testades också sömnmönstret hos både barnet och mamman i en upplevd perceptuell skala. Det resulterade i en positiv förändring i sömnmönstret för båda med 33,3 % som utvärderades genom sömnlogg.

Både barnet och Reikiterapeut (båda Reiki Master initierad) upplevde under Reikisessioner värme och stickningar på samma områden som varandra. Inga anfall förekom under den tiden studien utvärderades. Slutsatsen var att Reiki kan vara användbart för att minska stressnivåer och sömnstörningar och därigenom förbättra hälsotillståndet.

Det sågs som viktigt att fortsätta att utvärdera större statiskt underlagda studier på människor i avseende på långsiktigt användande av Reiki och effekter på på stressnivåer och sömnmönstret (1)

©Reikitidningen.se

23 apr 2019