Tyst eller prat? under en Reikibehandling

Det är alltid kunden eller klienten som bestämmer om de vill prata under en fysisk Reikibehandling eller inte. Ibland behöver de lyfta upp olika erfarenheter för att höra sig själv säga dem. Det blir då lättare att bearbeta en tanke, känsla eller erfarenhet. Som Reikiterapeut behöver jag inte göra något utan bara lyfta. 

Det som finns i tankar och bilder som dyker upp eller känslor är ofta just det som Reikienergin riktar sig mot. När man fokuserar på det genom tex att berätta eller prata om det få flödar ännu mer Reiki just till händelsen som pågår. Det är läkande.

Jag avråder starkt att Reikiterapeuten gör någon form av andlig vägledning eller ger råd under behandlingen. En Reikiterapeut har en egen ryggsäck med erfarenheter på samma sätt som klienten. Om Reikiterapeuten börjar ge råd eller vägledning så kommer Reikienergin att styras dit. Det innebär att Reikienergin inte får arbeta i lugn och ro. Då kommer hela behandlingen att styras utifrån vad Reikiterapeuten känner och tycker är viktigt att förmedla. För ingen Reikiterapeut är Gud eller allseende, så det blir en begräsning för klienten.

En Reikiterapeut ska inte ge andlig vägledning utan vara en god lyssnare.

Jag har ofta gett Reiki där tystnaden varit under hela timmen för klienten är smart och intelligent och behöver inte få något pålagt från Reikiutövaren. 

När vi ligger stilla i värmen från Reiki och de olika sensationerna som terapeuten arbetar med som skapar balans i kroppen kan klienten både höra och känna sig själv. De liksom bara vet. Det som är aktuellt att balansera kommer alltid att komma först till ytan för så fungerar Reiki.

Min erfarenhet är att Reiki läker.

I den japanska kulturen finns inget egentligt ord för sjukdom utan du har hälsa eller du har ohälsa. Och det vi kallar blockeringar är ohälsa på någon nivå inom oss i i någon av våra energikroppar. 

Jag tror vi ska vara mer i en närvaro än i ett djupt avslappnat tillstånd. För i vanliga livet kan vi inte gå omkring och vara djupavslappnade det fungerar inte så. Därför ska man istället sträva efter att vara NÄRVARANDE för min erfarenhet av 30 års Reiki är att Reiki skapar en närvaro och det uppfattas och blandas ofta ihop med att vara avslappnad.

I närvaron så händer följande bland annat:

  1. Du blir medveten om vilka tankar och känslor som strömmar igenom dig och möjligheten att välja dem blir större. Det viktiga blir synligt liksom det oviktiga
  2. Du upplever trygghet, omtanke och vänlighet en stund under Reikibehandlingen
  3. Du får för ett ögonblick vara helt och hållet i din egen energi och just därför är det viktigt att Reikiterapeuten inte babblar och ger vägledning.
  4. Den som förstår Reikienergin och hur den arbetar inom sig kan förvänta sig mirakel.

Solkarina Sinnligkunskap

20 Feb 2020

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)