Vad är Reiki

Reiki är en andlig diciplin – När vi praktiserar Reiki lär vi oss att vara i flöde med vår livsväg. Vi fokuserar på våra mål och får ett högre syfte väckt inom oss till våra egna liv. Reiki ger dimensionella upplevelser till utövaren som gör att medvetandet expanderar i kunskap. En kunskap du lever och inte förmedlar. Solkarina

Reikipodden & Reikikurser

 

Reiki har sitt ursprung från Japan och är en fysisk beröringsmetod för hälsa och välbefinnande.

Reiki är erkänt av WHO och praktiseras på sjukhus i USA, Sydamerika,Storbritanien, Augstralien och Spanien. Det finns väl dokumenterad forskning på den klassiska japanska Reikin. Reiki är energimedicin  och är väl dokumenterad som energimedicin. Tyvärr så tappar Reiki den andliga diciplinen när man forskar på Reiki eftersom man utesluter bakgrunden, symboler, andligheten i Reiki, initieringar, skicka på distans osv. Genom att man plockar bort det från den ursprunliga Reikin så öppnar man också för att man göra vad som helst och kalla det Reiki. Det vore kanske bättre att man forskar på beröringens effekter. Jag arbetar med en Reiki som har den andliga dimensionen.

Reiki är en djupt avslappnande metod för stressreducering och självkännedom. Här kan du genom beröring bli medveten om hur total avslappning känns och passivt få lösa upp spänningar i kroppen.   Du får en påfyllning av energi och kan på så sätt stärka kroppens självläkande förmåga. Beröring frigör också vårt ”må bra hormon” oxytocin som bl a höjer vår smärttröskel och ger en långvarig antistresseffekt.   Behandlingen sker liggande på en brits (påklädd) och nedbäddad med kudde och filt. Behandlaren håller händerna stilla på olika positioner på kroppen.

Oftas ges Reiki både till fram och baksida på kroppen genom en mjuk beröring. Reiki är en friskvårdsmetod vilket innebär att du kan få Reiki genom din arbetsgivare.

Klassisk japansk Reiki används bl.a. på sjukhus i England, Skottland, Sydamerika, Indien, Israel, Australien och på ca många sjuhus i USA. Det är främst i eftervården man använder Reiki och som omvårdnad. 

Reiki kommer från Japan och beskrivs som en andlig livsenergi som finns i allt levande. 

Reiki ger energi, kraft, självkännedom och ett starkare imunförsvar. Men först och främst ger Reiki insikter och en högre självkännedom. Grundaren av Reiki Mikao Usui menar att andlig insikt och visdom automatiskt ger en förbättrad hälsa.

Den klassiska japanska Reikin menar att allt levande har en livsenergi. Då Reiki har sitt ursprung från shintoismen som är en form av naturfilosofi där allt är sambesläktat genom livsenergin så är Reiki en metod för att återskapa en balans mellan människa och naturens gång.

Livsenergi, Ki används inom olika österändska traditioner och benäms som ki, chi och prana. Den kinesiska medicinen ( TCM) kampsporter, akupunktur, qi gong, tai chi, yoga, meditation och Reiki är baserat på Ki.

​Klassisk japansk Reiki skapar ett meditativt tillstånd där du genom djup avslappning befrämjar hälsan. 

Reiki är en mjuk handpåläggande beröringsmetod utan biverkningar eller manipulation. Vanligast i världen inom instutioner är att man använder sig av Reiki i eftervård, palliativ vård och på hospice.

Forskning på den klassiska japanska Reikin visar att den reducerar smärta, förbättrar mental hälsa, den är bra vid posttraumatisk stress.

Akupunktur godkändes av Socialstyrelsen 1984 för smärtlindring genom påvisan att biologiska processer startade i kroppen så smärtlindring kunde ske. Då akupunkturen bygger på samma teorier om livsenergi som Reiki och akupunkturen tar bort obalanser i kroppern genom nålarna. Så kan man med samma filosofi använda Reiki utan att använda nålar eller scheman för behandling.  Reiki fyller på med livsenergi och får cirkulationen att öka i kroppen.  Det man inom Reiki kallar obalanser är förstoppat flöde i kroppen, lymfa, blod, livsenergi och kan hävas genom Reikibehandlingar. 

Reiki är en friskvårdsmetod då vi i Sverige inte behandlar utan utövar förebyggande friskvård för välbefinnandet.

​Solkarina //

Reikipodden & Reikikurser

 

13 Jan 2021

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)