Vad skiljer Reiki från andra energimetoder

Är Reiki likställt med andra energibehandlingar/healingmetoder?


I Reiki finns det lång erfarenhet av forskning. Det finns över ett hundratal dokumenterade rapporter. Reiki är också godkänt och rekommenderat av WHO. Reiki är också etablerat i vården på sjukhus i USA, Kanada, Storbritannien, Holland, Belgien, Tyskland, Australien, Sydafrika och Sydamerika. Med största sannolikhet kommer också Reiki bli etablerat inom vården i Sverige, eftersom Sverige följer trender från andra länder även fast Sverige generellt är en av de sista länderna som brukar implementera det sist (erfarenhet från akupunktur).

Att blanda in oetablerade energibehandlingsmetoder känns inte strategiskt och smart. Speciellt där det krävs en ytterligare en dimension av mogenhet, förståelse och acceptans, vilket är något nya energibehandlingsmetoder kräver av användaren. Konsekvensen att blanda olika energibehandlingsmetoder och likställa dem med varandra kommer förmodligen fördröja eller göra att Reiki inte etableras inom vården och möjligheten kanske uteblir helt.

Utav det skälet bör Reiki vara Reiki. Reiki har god tillväxt och gott rykte från andra länder.
Nej man kan inte likställa Reiki med andra energibehandlingar. Många tenderar att göra det och då kalla det energimedicin. Vi anser att energimedicin är ett begrepp för att behandlingen görs av energi (bl.a. healing) och behandlingen är medicinsk alltstå komplementärmedicin. Den etablerade forskning som gjorts i världen är gjord på Reiki och därför vet vi egentligen inte om andra energimetoder är effektivare eller sämre. Det bör forskas enskilt på var och en av dem och kanske också jämförande studier. Mycket healing som finns är spiritualistisk healing vilket innebär att det är en ängel, andlig guide, eller någon avliden på andra sidan som utför healingen. Eftersom tron på änglar, andliga guider och andra sidan är filosofi finns det ingen vedertagen forskning på att detta är sant eller existerar. Man har helt enkelt inte forskat på det så vitt vi vet.

Reiki kan användas av alla människor på jorden oavsett vilken religion eller trosåskådning man har. Främst för att Reiki är livsenergi och inte har något som helst samband med något annat än livsenergin. Du kan tro på vad du vill men det fungerar ändå!

Livsenergi, eller prana, bioplasma är välkända begrepp och kan studeras och man vet att det vetenskapligt finns. Det går att fotografera den. Om vi gör en jämförelse med energi – som kan vara många olika saker då kan man sätta ett frågetecken vad man menar med energibehandlingar? Om man glatt ropar på någon så finns det en energi i det, om man ropar argt på någon så återfinns energi även i det på samma sätt som i healingbehandlingar.

Energi är alltstå ett begrepp som beskriver många olika upplevelser och fenomen. Det kan ske i olika former och på olika sätt. För att veta vilken typ av ”energi” vi effektivast kan använda inom vård och omsorg t.ex. bör man definiera exakt vilken typ av energi eller metod man använder. Därför ligger det i alls intresse att Reiki dokumenteras som Reiki och inte blandas med andra metoder och man då kallar det energibehandlingar. Samt att andra metoder dokumenteras för sig.

En energibehandling kan förutom att förmedla energi från en ande, även vara sättet en psykolog talar på till en klient. Jag tror det ligger i allas intresse då vi vill ha de effektivaste metoderna för olika problem.
Vissa metoder är bra för viss problematik och andra metoder för annan problematik. Genom att forska på var och en av dem enskilt kan man med tiden också se vilken eller vilka metoder
som är effektivast och bäst för människan och miljön. Därför bör man inte blanda in andra filosofier i användandet av Reiki. Eftersom det finns så mycket forskning på den positiva effekten av Reiki ska vi fortsätta att hålla den ren utan inblandning av annat (filosofier) och hålla oss till att dokumentera och förmedla Reiki. En separation hålls då av den upplevelse man kan få av en Reikibehandling som alltid är individuell.

2013

12 Feb 2020

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)