Vara i nuet

I nuet finns din valda väg.
Nuet är viktig för att det är där du kan välja att gå din livsväg. Det är i nuet valen görs. Det är där du kan hitta dig själv och din sanna essens. För du är mer och du är större och viktigare än du tror. Du fyller en plats i all vår existens och har en betydelse att fylla.

I nätverk tillsammans fyller vi alla en roll och utan dig blir nätverket inte komplett. För att du är du och du är viktig.

Om vi alla fyller en roll är det viktigt att hitta sig själv. Det finns mycket idag som kan störa att hitta sig själv. Alltifrån egot, präglingar från familj och samhälle, måsten och svårt att sätta gränser. Listan kan göras lång.

Där fyller Gokkai, Reikins fem levnadsprinciper ett syfte. Att bara för idag leva efter dem. Att komma ihåg de bevingade orden och göra så gott du kan. För det räcker. Reiki har med levnadsprinciperna gett dig möjlighet att skala bort det som är onödigt och distraherar. Att hitta själv är inte ett slutmål utan en kontinuerlig process.

Låt 2019 bli det bästa året och möt värmen , glöden, kreativiteten och det bästa i dig själv. Bli den bästa versionen av dig själv

Sofie //

 

29 dec 2018